Với piano thông minh The ONE - Ai cũng đàn được dễ dàng

The ONE giải quyết các khó khăn cho việc dạy & học piano, Lớp piano Thông Minh dành cho học viên từ 4 tuổi và lớp piano Công Nghệ Phương Pháp Đảo Ngược dành cho lứa tuổi thiếu niên & người lớn

Đàn piano thông minh The ONE phù hợp với nhiều chương trình học

Âm thanh grand piano, khả năng mở rộng hàng trăm âm sắc khác

Khả năng kết nối với ứng dụng thông minh của The ONE và hơn thế nữa

Tiết kiệm chi phí do tập luyện hiệu quả ngay tại nhà

Giải thưởng quốc tế

Các giải thưởng danh giá mà The ONE đã nhận được trên thế giới