App The ONE smart piano

21/01/2021 | 148

App The ONE Smart piano, khi dùng với đàn The ONE, giúp người dùng bước vào con đường học piano của thời đại mới.

App The ONE Smart piano:

  1. Cài đặt từ App store hoặc Play Store
  2. Hướng dẫn sử dụng
  3. Tính năng

 

Video hướng dẫn tạo tài khoản cho app The ONE Smart piano:

 

Tài khoản app The ONE Smart piano có thể được dùng để sử dụng app One Pianist.

 


(*) Xem thêm

Bình luận